Gebruik van de site

Deze website kan op drie manieren worden gebruikt:

  • Via de grijze balk met fasen van het (restauratie)proces. Als u bijvoorbeeld 'ontwerp & voorbereiding' heeft afgerond, kunt u op de button 'realisatie' klikken. Wilt u meer weten over een bepaald trefwoord, klik dan dat woord aan en u krijgt allerlei informatie.
  • Via de 'thema's' rechtsboven op de homepage. Daar staat een aantal algemene thema's vermeld met informatie.
  • Via de 'zoekfunctie' rechtsboven: u typt een trefwoord in en kunt daarmee op de site zoeken naar de daarbij behorende informatie.

Wanneer u in de site informatie hebt opgezocht kunt u linksboven op de naam van de website klikken om weer op de homepage te komen.

Hardware

Deze website kan worden gebruikt op een computer, laptop en tablet. De opzet is echter niet geschikt voor gebruik op een smartphone.

De website is in ontwikkeling en is vanaf 1 maart 2014 on line. Ondanks dat begeleidingscommissie en ERM de inhoud van de website zo zorgvuldig mogelijk hebben voorbereid is het niet uitgesloten dat er in de praktijk nog allerlei suggesties voor aanpassing worden gedaan. Verbetersuggesties worden door ERM verzameld, beoordeeld en in de website verwerkt. Heeft u suggesties? Stuur ons die via de knop 'feedback'.

Voor wie

We richten ons op de niet-professioneel ingerichte monumentenbezitters: organisaties met verantwoordelijkheid voor meerdere gebouwen, maar waarvan slechts een deel van die gebouwen een monumentale status heeft. Dit komt veel voor bij woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, rentmeesters, natuurbeheerorganisaties en gemeenten. Soms hebben deze organisaties een professioneel en deskundig apparaat voor onderhoud en restauraties. Maar meestal is deze deskundigheid niet toereikend. Het gevolg is dat vaak het wiel opnieuw wordt uitgevonden, de voorbereidingstijd onevenredig lang duurt, de kwaliteit van onderhoud en restauraties te wensen overlaat, de aannemers niet goed worden aangestuurd en er geld en tijd verspild wordt.

Verantwoording website

Deze website is tot stand gekomen en wordt actueel bijgehouden door de stichting ERM. De ERM is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden.

Een begeleidingscommissie met ervaren deskundigen van woningcorporaties (de Alliantie, Havensteder, Mitros, SLS Wonen / DUWO en de Woonplaats), de Rijksgebouwendienst, het bedrijfsleven (architectenbureau Fritz, Schakel & Schrale), terreinbeheerders (Staatsbosbeheer), monumentenstichtingen (de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland en de stichting kasteel Heeze) hebben de totstandkoming van de website begeleid.

Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD Restauratiekwaliteit) van de stichting ERM heeft de inhoud van de website vastgesteld; de overige informatie wordt bijgehouden door het ERM-bureau.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat zowel nieuwe wetgeving en inzichten, als de ervaringen uit het veld periodiek in deze website worden verwerkt. De stichting ERM zal dat bewaken en staat open voor alle verbetersuggesties.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Stichting ERM aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden in deze website of aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites.


Zoeken

Thema's