Infobronnen


 • www.cultureelerfgoed.nl: Website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met allerlei informatie over publicaties, Brim, e.d.;
 • www.erfgoedstem.nl: Nieuwsbrief van o.a. RCE/Boei/NRF;
 • www.fimnederland.nl: De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is een landelijke belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland;
 • www.monumenten.nl: RCE en NRF geven eigenaren van monumentale panden informatie over financiële mogelijkheden, onderhoud en wet- en regelgeving;
 • www.monumententoezicht.nl: een ondersteunende website van de stichting ERM voor de gemeentelijk toezichthouder en handhaver. De afwijkingen die een toezichthouder op locatie constateert, kan hij mailen naar zijn eigen adres of naar bijvoorbeeld een collega.
 • www.monumentenwacht.nl: Koepelorganisatie van de elf provinciale monumentenwachten in ons land, de Archeologische Monumentenwacht en de Groene Monumentenwacht (o.m. inspectiehandboek);
 • www.prinsbernhardcultuurfonds.nl: Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Stichtingen en verenigingen en – in bijzondere gevallen – personen kunnen een verzoek indienen voor financiële ondersteuning;
 • www.stichtingerm.nl: De website van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) bevat allerlei informatie over restauratierichtlijnen, erkende restauratiebedrijven, opleidingen,  e.d.
 • www.restauratiefonds.nl: Het Nationaal Restauratiefonds verstrekt financiering en betaalt subsidies voor restauratie en onderhoud (o.m. restauratiewijzer, quick scan onderhoud, restauratiefondshypotheek). Ook geven ze informatie over de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud;
 • www.vawr.nl: Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie.
 • www.vakgroeprestauratie.nl: Vereniging van aannemers gespecialiseerd in restauraties.
 • www.bouwgarant.nl: Algemene koepelvereniging van aannemers.
 • www.ruimtelijkeplannen.nl: alle bestemmingsplannen zijn via deze site in te zien.


Zoeken

Thema's