Omgevingsmanagement en draagvlak

Restauratieprojecten kennen veel meekijkers en meedenkers. Die kiest U niet altijd zelf uit, er zijn namelijk veel organisaties met een mening over het restaureren van gebouwen. Deze komen uit de professionele hoek (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Welstand, etc.) en uit de vrijwillige hoek zoals lokale architectuurgenootschappen. Daarnaast kent uw project gebruikers en/of huurders en zijn er buren en omwonenden.

Het is zeer aan te bevelen om tijdig draagvlak te creëren voor uw project. Dat betekent overigens niet dat u er tot in het uiterste voor moet zorgen dat men onverkort medestanders wordt van uw plannen. Het is echter wel de ervaring dat tijdig communiceren en uitleggen waarom u een restauratieplan ontwikkelt en hoe u de restauratie ziet, bijdraagt aan de acceptatie daarvan. In deze tijd van social media zijn actiegroepen snel geformeerd en voor u het weet voert u niet meer de regie over het proces. Daarnaast zijn veel van de meekijkers en meedenkers professioneel geschoold en kunnen juist bijdragen aan een succesvol project.

Omgevingsmanagement is de laatste jaren een begrip geworden en een professioneel vak. Veel grootschalige en complexe projecten maken gebruik van omgevingsmanagement, de ene meer succesvol als de andere. Uw project mag dan wellicht kleinschalig zijn, het idee om omgevingsmanagement in te zetten is niet minder aan de orde.

Het begint al tijdens de initiatieffase, waarbij een stakeholderanalyse gemaakt dient te worden om deze stakeholders op de hoogte te brengen van een naderende activiteit. Vervolgens dienen deze stakeholders betrokken te worden tijdens de planvorming om het plan tot een hoger niveau te tillen. Echter, daar houdt het niet op. Juist in de uitvoeringsfase kan het werken vanuit de gedachte van omgevingsmanagement ook zeer nuttig.

Er zijn twee soorten omgevingsmanagement onderscheiden:

  1. Tijdens de voorbereiding zet het omgevingsmanagement sterk in op relaties, communicatie en interactie tussen partijen. Het de kunst om de mogelijke uitkomst van een project te presenteren bij alle stakeholders en een zo breed mogelijk gedragen project te creëren. Men leert elkaars belangen kennen wat kan leiden tot effectieve samenwerking, wat men kan vastleggen in een omgevingsplan. Tijdens de voorbereidingen dient via omgevingsmanagement eigenlijk een gespreid bedje te worden gecreëerd voor het project: geen fysieke, juridische, economische of emotionele belemmeringen en alle neuzen dezelfde kant op. Dan sta je al 2-0 voor!
  2. Tijdens de uitvoering komt het omgevingsmanagement vooral neer op verzorgen van technische maatregelen die bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid tijdens de uitvoering garanderen. Daarnaast moet pragmatisch omgegaan worden met eventuele problemen die kunnen ontstaan en het bewaken van de afspraken zoals die zijn aangegaan tussen verschillende partijen

Een goede voorbereiding is ook tijdens de uitvoering natuurlijk het halve werk.

Publicaties: Handboek Strategisch Omgevingsmanagement van Marc Wesselink en Ronald Paul. Een aantal best practices zijn te vinden op internet.

Zoeken

Thema's