Nationaal Monumentencongres - 12 november 2015

Aedes en de Stichting ERM hebben op het congres op 13 november jl. een fringemeeting verzorgd m.b.t. woningcorporaties en monumenten.

Onderstaande punten zijn besproken:

  • Knelpunten en oplossingsrichtingen voor exploitatie en verhuur van monumentaal bedrijfsonroerend goed en woningcomplexen;
  • Recente ervaringen met RCE en andere overheden;
  • Ervaringen met DAEB/niet DAEB-regels en risico-opslagen;
  • Mogelijkheden om andere financieringsbronnen / beleggers aan te boren;
  • Nut en noodzaak van uniformering (uitvoeringsrichtlijnen)  voor onderhoud monumenten.

Kijk voor meer informatie op www.nationaalmonumentencongres.nl.

Het congres vindt in 2015 plaats op 12 november. 

Zoeken

Thema's