Ambitie & visie

Bij elke opdrachtgever is van een visie, vaak stilletjes en impliciet maar regelmatig ook uitgesproken en helder verwoord. Een restauratieopgave speelt zich vaak af in een complexe omgeving met veel regelgeving en veel stakeholders. Een opgave als de restauratie van een rijksmonument vraagt daarmee vaak om een meer expliciete visie.

Een uitgewerkte visie helpt een opdrachtgever om in een complexe omgeving koers te houden en draagvlak te creëren. Het lijkt een zwaar woord maar “de visie” hoeft niet bij elke opgave de boventoon te voeren. De noodzaak daartoe, en daarmee het belang, wordt onderstaand toegelicht.

Waarom is het van belang een visie te ontwikkelen?

  1. Draagt bij aan de kwaliteit van het opdrachtgeverschap. Een opdrachtgever met een visie heeft nagedacht over te bereiken doelen, de opgave, etc. Hij heeft een beeld en kan vanuit dat beeld de overige te betrekken deskundigheid inschakelen. Vanuit deze visie kan motivatie gevonden worden, enthousiasme overgebracht worden. Tevens beantwoord je de “Waarom?”-vraag en wordt je niet verrast als iemand die stelt. De visie is het kompas waarop je vaart en biedt de basis voor het leiderschap bij de opgave.
  2. Draagt bij aan het besef wat je in bezit hebt. Een visie ontwikkelen dwingt je na te denken wat de basis is van waaruit je werkt. Het beheren en continueren van cultureel erfgoed is meer dan een bouwopgave. Hoe kijk je tegen het bezit aan en hoe wil je het erfgoed doorgeven: behoudend, reversibel of vernieuwend? Vanuit dit besef kunnen in een volgende fase keuzes gemaakt worden over de wijze van restauratie.
  3. Draagt bij aan het formuleren wat je wilt bereiken. De visie omschrijft de stip aan de horizon waar je met het project naar toe wilt. Dit biedt duidelijkheid en houvast aan alle overige betrokkenen en stakeholders. Een eerste presentatie van de visie maakt snel duidelijk wat de haalbaarheid is van het plan/project.

Bij het ontwikkelen van een visie op “fysieke” aspecten van de restauratieopgave zijn zes aspecten van belang, nl. (1) het gebouw, (2) het interieur, (3) de omgeving/”de biotoop” van het gebouw, (4) het gebruik en (5) het historisch bewustzijn over het pand (6)de architectuur/het waarom van de vormgeving.

Het uitwerken naar een plan van aanpak is de volgende stap. Daarmee wordt visie omgezet naar strategie.
Een visie is geen dichtgetimmerd werkstuk, het is een stip van de horizon waarvan de weg er naar toe nog bepaald moet worden.

Zoeken

Thema's