Monumenten en installaties

Als eigenaar van een monument komt er altijd een moment dat de installaties van het pand aangepakt worden. Meestal als onderdeel van een algehele restauratie en soms als separaat project.
Redenen om de installatietechnische werkzaamheden uit te voeren kunnen zijn:

  • Voldoen aan wetgeving (brandmeldinstallatie, vervangen van oude electrische bedrading),
  • Aanleggen Beveiligingsinstallatie,
  • Verhogen van het comfort cq. verbeteren van het binnenklimaat,
  • Verlagen van het energieverbruik,
  • Verhogen van de duurzaamheid.

De grote uitdaging bij het vervangen van installaties is het inpassen van alle benodigde techniek in het bestaande casco. Zeker als het interieur ook nog monumentaal is zal het een hele uitdaging zijn om technische vereisten en monumentale randvoorwaarden met elkaar in evenwicht te brengen. Zorgvuldig zal nagegaan moeten worden of sprake moet dan wel kan zijn van reversibiliteit van de moderne techniek.

Daarnaast is bij het aanbrengen/aanpassen van de klimaatregelende installaties (ventilatie, verwarming, koeling) en de daarmee samenhangende isolerende maatregelen veel aandacht nodig voor de bouwfysische consequenties. Het verhogen van het comfort in een monumentaal pand kan makkelijk leiden tot onverwachte nieuwe problematiek zoals toe- of afname van de relatieve luchtvochtigheid met allerlei materiaalconsequenties van dien.

Een aantal belangrijke aanwijzingen om tot een goede inpassing van installatie te komen:

  1. Bepaal bij de visievorming wat de doelstelling is van het project en koppel daar ook de installatiechnische aspecten aan,
  2. Bepaal tijdens de initiatieffase de wijze van inpassing van de installaties (wel/niet reversibel),
  3. Stel duidelijke doelen als het gaat om te bereiken comfortniveau, energieverbruik en/of duurzaamheidsniveau,
  4. Zorg voor een integraal ontwerp. Dus niet beginnen met alleen de architect maar zorg dat vanaf dag 1, installatietechnische/klimaattechnische/bouwfysische deskundigheid deel uitmaken van het ontwerpteam.

Best practices:

Boekverwijzingen:

Zoeken

Thema's