Onderhoudscontracten

Garantie en onderhoud gaan vaak hand-in-hand. Zorg dus voor goed onderhoud, dan blijven de garantiebepalingen ook van kracht.

In een onderhoudscontract staan afspraken over het ritme van regulier onderhoud. Let daarbij op:

  • te hanteren tarieven,
  • indexering van tarieven,
  • de periode waarvoor het contract wordt afgesloten.

Als onderhoud heeft plaatsgevonden moet u altijd zorgen voor een schriftelijke rapportage die u kunt opnemen in het gebouwdossier.

Zoeken

Thema's