Haalbaarheid verkennen en het project structuur geven

Begin met de haalbaarheid van de restauratie te onderzoeken - met name technisch en financieel. Ziet dat alles er goed uit, dan kan begonnen worden met het opstellen van een projectomschrijving. Hierin komen alle aspecten van geld, tijd, kwaliteit en communicatie aan de orde. Een aantal tips en adviezen:

Visie & Programma

Techniek & inhoud

Procedures & proces

Financiën

Zoeken

Thema's