Over ERM

Restauratiekwaliteit

De stichting ERM is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Daartoe werken opdrachtgevers, overheden en bij het restaureren betrokken specialisten en bedrijven samen in de netwerkorganisatie ERM.
Samen stellen zij kwaliteitsrichtlijnen op voor de uitvoering van een restauratie. Richtlijnen die alle betrokkenen bij de restauratie van een monument duidelijkheid en houvast bieden. Die bijdragen aan efficiency, en dus tijd en geld besparen. En die het mogelijk maken om ons gebouwde erfgoed te verzekeren van optimale zorg.

Monumententoezicht

De stichting ERM heeft in 2013 een website gelanceerd met allerlei informatie voor de gemeentelijk toezichthouder bij restauratie van monumenten. In www.monumententoezicht.nl staan praktische handvatten voor gemeentelijk toezicht en handhaving bij werkzaamheden aan gebouwde monumenten. Voor gebruik op locatie (laptop en tablet) en voor kantoorgebruik.

Privacy verklaring

Kijk hier voor de privacy verklaring van de stichting ERM.

Contact

Wilt u weten meer weten over monumentenregie.nl of ERM? Wilt u meer weten over initiatieven of heeft u zelf wensen? Neem voor meer informatie contact op met de stichting ERM:

T: (085) 486 24 80
E: secretariaat@stichtingERM.nl
W: www.stichtingERM.nl

Correspondentieadres:
Postbus 420
2800 AK GOUDA

Zoeken

Thema's