Ontwerp maken en voorbereiden uitvoering

Het ontwerpteam gaat aan de slag. Het Voorlopig Ontwerp (VO) is de eerste visualisatie van het gewenste eindbeeld. Het Definitief Ontwerp (DO) omvat de nadere detaillering en uitwerking van materialen en afwerkingen. Met het DO kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Op basis van het DO kunt u de uitvoerende partij(en) contracteren. Zekerheid over de financiering is natuurlijk noodzakelijk. Belangrijk aandachtspunt is het integraal werken van alle betrokken partijen. Hieronder staan de tips en adviezen voor deze fase:

Visie & Programma

  • Maak een Voorlopig Ontwerp (VO).
  • Maak een Definitief Ontwerp (DO).
  • Toets VO en DO aan Programma van Eisen.

Techniek & Inhoud

Procedures & Proces

Financiën

  • Toets de investerings- en exploitatiekostenraming.
  • Hou contact met financiële instanties.
  • Calculeer (regelmatig) de kosten.
  • Zorg voor zekerheid financiering.

Zoeken

Thema's