Ambitie & visie

1. Overweeg het vastleggen van ambitie & visie.

Een visie ontwikkelen help u als eigenaar om meer inzicht te krijgen in wat u heeft. Het helpt u ook om een eindbeeld te formuleren; de stip aan de horizon. Het biedt ook andere betrokkenen en stakeholders duidelijkheid en houvast. De restauratieladder is een goed hulpmiddel bij principiële keuzes over conserveren, repareren, vernieuwen, kopiëren, imiteren en verbeteren. Dit soort keuzen kunnen in uw visie een plek krijgen.

2. Leg uw ambitie en visie schriftelijk, met tekst en beeld, vast:

  • het gebouw;
  • het interieur;
  • de omgeving/'de biotoop';
  • het toekomstig gebruik;
  • het historisch bewustzijn over het pand;
  • de architectuur/het waarom van de vormgeving.

3. Organiseer draagvlak bij alle betrokkenen:

Als de totstandkoming en vaststelling samen met betrokken partijen gebeurt zal dit bij de uitwerking veel kunnen betekenen. Het helpt u als opdrachtgever om in een complexe omgeving koers te houden en draagvlak bij alle betrokkenen te creëren.

Zoeken

Thema's