Financiele steun

Verken de financiële ondersteuningsmogelijkheden van allerlei overheden

Het Rijk, provincies en gemeenten kennen diverse mogelijkheden om de kosten van onderhoud of restauratie te drukken. Denk daarbij aan fiscale aftrekmogelijkheden, subsidies en leningen met een lage rente. Op een gezamenlijke website van de RCE en het Nationaal Restauratiefonds staan allerlei financieringsmogelijkheden bij onderhoud of restauraties. Daarnaast staat op een site van de Rijksoverheid financiële informatie over beschermde monumenten.

Denk na over de mogelijkheden sponsering of ondersteuning door vermogende particulieren of bedrijven of aan crowdfunding.

Een sponsor is meestal een bedrijf die een activiteit steunt in ruil voor publiciteit. Een mecenaat is een verwante activiteit, waarbij echter geen publiciteit als tegenprestatie wordt gevraagd. Giften aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) zijn fiscaal aftrekbaar. De Staat, gemeenten, provincies en waterschappen zijn altijd een ANBI. Kerkgenootschappen zijn dat in veel gevallen ook. Daarnaast kunnen natuurorganisaties, culturele organisaties, en zelfs woningcorporaties die status toegewezen krijgen. Bij spraakmakende restauraties is het de moeite waard om na te gaan of extra kosten via deze weg kunnen worden bekostigd. Een professionele voorbereiding met een sponsorplan, e.d. zijn echter geboden. Een crowdfunding platform biedt verschillende projecten aan waaruit investeerders/sponsoren kunnen kiezen. Zo bepalen betrokken mensen welke projecten geloofwaardig genoeg zijn om erin te investeren, zodat deze projecten zich verder kunnen ontwikkelen. Het Handboek Crowdfunding & Erfgoed biedt inspirerende informatie.

Kijk ook naar kansen bij particuliere fondsen die het behoud van erfgoed in hun doelstellingen hebben opgenomen.

Er zijn enkele landelijke, maar soms ook gemeentelijke fondsen die u misschien kunnen helpen met de financiering van uw restauratie. Voorbeelden zijn:

  • Het Prins Bernardfonds Cultuurfonds geeft geld aan herstel van monumenten. Als voorwaarde geldt dat het erfgoed toegankelijk is en opengesteld wordt voor publiek.
  • De Nationale Postcodeloterij geeft aan een breed scala van goede doelen jaarlijks een bijdrage. Tot dusverre zijn er weinig bijdragen verstrekt aan monumenten. Gezien de breedte van de thema’s die worden ondersteund is een bijdrage voor een restauratie niet ondenkbaar.
  • Het VSBfonds ondersteunt kunst- en cultuurprojecten waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers.
  • Het Elisabeth Strouven Fonds voor Maastricht en omstreken ondersteunt organisaties en instellingen o.a. met het behoud en herstel van monumenten.
  • Het MonumentenFonds 1818 voor de regio Haaglanden is bestemd voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en voor de eigenaren van monumentale kerken.

Zoeken

Thema's