Contracten afronden, einddossier maken en beheer starten

Al is het werk gedaan, de restauratie vraagt toch nog even uw tijd. Nazorg, garanties, laatste betalingen, er komt nog het een en ander op uw bureau. Verzamel de laatste revisietekeningen en zorg voor een goed einddossier. Dat laatste komt van pas bij onderhoudswerkzaamheden en dagelijks beheer. Subsidies worden veelal pas geheel uitgekeerd als een einddossier getoond kan worden. Ten slotte is zo'n dossier van belang voor de geschiedschrijving van het pand en het behoud van cultureel erfgoed.

Zoeken

Thema's