Monumenten en installaties

Als eigenaar van een monument komt er altijd een moment dat de installaties van het pand aangepakt worden. Redenen om de installatietechnische werkzaamheden uit te voeren kunnen zijn:

  • voldoen aan wetgeving (brandmeldinstallatie of vervangen van oude elektrische bedrading);
  • aanleggen van een beveiligingsinstallatie;
  • comfortverbetering c.q. verbeteren van het binnenklimaat;
  • energiebesparing en verduurzaming.

Bepaal bij de visievorming wat de doelstelling is van het project en koppel daar ook de installatietechnische aspecten aan.

Stel duidelijke doelen als het gaat om te bereiken comfortniveau, energieverbruik en/of duurzaamheidsniveau.

Zoek naar oplossingen waarbij monumentale waarden en installatie-eisen verenigbaar zijn.

De grote uitdaging bij het vervangen van installaties is het inpassen van alle benodigde techniek in het bestaande casco. Zeker als het interieur ook nog monumentaal is zal het een hele uitdaging zijn om technische vereisten en monumentale randvoorwaarden met elkaar in evenwicht te brengen. Bepaal ook in een vroeg stadium of sprake moet zijn van reversibiliteit van de moderne techniek.

Zorg vanaf het begin voor een integraal ontwerp.

Dus niet beginnen met alleen de architect, maar zorg dat vanaf dag 1, installatietechnische-, klimaattechnische- en bouwfysische deskundigheid deel uitmaken van het ontwerpteam. De mogelijkheden zijn vaak groot. Gedacht kan worden aan:

  • centrale verwarming en weersafhankelijke warmteregeling
  • biobrandstof
  • warmtepomp
  • aardwarmte
  • vloer- en wandverwarming
  • zonne-energie

Beoordeel nieuwe installatietechnieken op alle effecten: beoogde effecten, maar ook ongewenste neveneffecten.

Bij het aanbrengen/aanpassen van klimaatregelende installaties (ventilatie, verwarming, koeling) en de daarmee samenhangende isolerende maatregelen is veel aandacht nodig voor de bouwfysische consequenties. Het verhogen van het comfort in een monumentaal pand kan makkelijk leiden tot onverwachte problemen zoals toe- of afname van de relatieve luchtvochtigheid met allerlei materiaalconsequenties van dien.

Kijk ook naar best practices.

Leer van de ervaringen en oplossingen van andere monumenten.

Zoeken

Thema's