Infobronnen

WebsiteToelichting
www.cultureelerfgoed.nlWebsite van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met allerlei informatie over publicaties, Brim, e.d.
www.erfgoedstem.nlNieuwsbrief van o.a. RCE/Boei/NRF.
www.fimnederland.nlDe Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is een landelijke belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland.
www.monumenten.nlRCE en NRF geven eigenaren van monumentale panden informatie over financiële mogelijkheden, onderhoud en wet- en regelgeving.
www.monumententoezicht.nlEeen ondersteunende website van de stichting ERM voor de gemeentelijk toezichthouder en handhaver. De afwijkingen die een toezichthouder op locatie constateert, kan hij mailen naar zijn eigen adres of naar bijvoorbeeld een collega.
www.monumentenwacht.nlKoepelorganisatie van de elf provinciale monumentenwachten in ons land, de Archeologische Monumentenwacht en de Groene Monumentenwacht (o.m. inspectiehandboek).
www.prinsbernhardcultuurfonds.nlHet Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Stichtingen en verenigingen en – in bijzondere gevallen – personen kunnen een verzoek indienen voor financiële ondersteuning.
www.stichtingerm.nlDe website van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) bevat allerlei informatie over restauratierichtlijnen, erkende restauratiebedrijven, opleidingen, e.d.
www.restauratiefonds.nlHet Nationaal Restauratiefonds verstrekt financiering en betaalt subsidies voor restauratie en onderhoud (o.m. restauratiewijzer, quick scan onderhoud, restauratiefondshypotheek). Ook geven ze informatie over de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud.
www.vawr.nlVereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie.
www.vakgroeprestauratie.nlVereniging van aannemers gespecialiseerd in restauraties.
www.bouwgarant.nlAlgemene koepelvereniging van aannemers.
www.ruimtelijkeplannen.nlAlle bestemmingsplannen zijn via deze site in te zien.


Zoeken

Thema's