Opdrachtgever en herbestemming

Deze website is gericht op onderhoud en restauratie van monumenten. Bij herbestemming gaat het om wijziging van functies. De vragen die dan spelen komen op deze site niet aan de orde. Wil u daarover meer weten dan kunt u bijvoorbeeld terecht bij de kennis- en projectenbank monumenten.

In de kennis- en projectenbank staan ruim 200 projecten beschreven waarvan meer dan 100 rijksmonumenten en 10 buitenlandse projecten. Ook zijn de meeste projecten gekoppeld aan een uitgebreider digitaal dossier waarin dieper wordt ingegaan op de geanalyseerde aspecten zoals financiering, duurzaamheid of krimp. Het Nationaal Programma Herbestemming is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Zoeken

Thema's