Redengevende beschrijving

De redengevende (monument)beschrijving is het instrument dat gebruikt wordt als basis voor de bescherming van een object als monument.

In de meeste gevallen gaat het om gebouwen, maar ook civieltechnische bouwwerken zoals bruggen, of religieuze objecten zoals wegkruizen, kunnen als monument worden aangewezen. De redengevende (monument)beschrijving is een letterlijke beschrijving van de uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname. Het vermoedelijke bouwjaar wordt vermeld, net als de bouwstijl en bekende historische gegevens. Omdat archiefonderzoek in principe niet nodig is, blijft meer gedetailleerde historische informatie achterwege.

Na een beschrijving van iedere zijde van het object volgt de zogenaamde waardering. Hierin komt naar voren op welke vlakken het object waardevol is. Dit kan variƫren van algemene cultuurhistorische waarde tot stedenbouwkundige waarde, van sociaaleconomische waarde tot architectuurhistorische waarde en van beeldbepalende waarde tot ensemblewaarde. De redengevende (monument)beschrijving krijgt bij aanwijzing van een object de status van juridisch document. Wijzigingen of verbouwingen aan het monument zullen worden getoetst aan de beschrijving. Het is dus van groot belang om het object gedetailleerd in beeld te brengen.

De beschrijving kan ook aangewend worden om enkel de cultuurhistorische waarde van een object aan te tonen. De aanwezigheid van cultuurhistorische waarde bij een object leidt namelijk tot bepaalde privileges, zoals de mogelijkheid tot splitsing bij een boerderij. Wanneer nog niet is vastgesteld of een boerderij cultuurhistorisch waardevol is, kan de eigenaar een redengevende omschrijving laten opstellen en die aan de gemeente aanbieden. In principe is een beschrijving van het exterieur voldoende om de cultuurhistorische waarde van een object te bepalen, maar zeker bij boerderijen adviseren wij om ook het interieur te laten beschrijven. Ook bijgebouwen kunnen worden meegenomen in de beschrijving.

De redengevende beschrijvingen van Rijksmonumenten zijn terug te vinden via de site van de RCE:
www.cultureelerfgoed.nl en dan naar het tabblad 'monumentenregister'
of
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php.

Zoeken

Thema's